خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

برنامه بیست و سومین دوره کلاسهای آموزشی کانون، مهر 1395

برنامه  بیست و سومین دوره کلاسهای آموزشی  کانون، مهر 1395

Image00001

برنامه کلاسی دوره بیست و دوم - اسفندماه 1394

زمان بندی دوره بیست و دومین (اسفند 1394) برنامه کلاس های کانون نویسندگان قم به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

ادامه مطلب ...

اطلاعیه امکانات رفاهی ویژه هنرجویان

refahiبه اطلاع کلیه هنرجویان محترم کانون نویسندگان قم می رساند امکاناتی از قبیل استفاده از بلیط نیم بهاء استخر و مجتمع تفریحی رنگین کمان به شرح زیر مهیا گردیده است:

ادامه مطلب ...