برنامه کلاسی دوره بیست و دوم - اسفندماه 1394

زمان بندی دوره بیست و دومین (اسفند 1394) برنامه کلاس های کانون نویسندگان قم به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

 برنامه هفتگي دوره بیست و دوم كلاسهاي كانون نويسندگان قم (اسفند94 و بهار 95)

رديف

نام درس

استاد

روز

ساعت

توضيحات

1

نويسندگي تکمیلی

استاد كاوياني

شنبه

15الي 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

2

داستان مقدماتی

استاد كاوياني

شنبه

17الي 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

3

نگارش،ویرایش         مقدماتی

استاد كاوياني

یکشنبه

15 الي17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

4

نگارش،ویرایش         کارگاه

استاد كاوياني

یکشنبه

17 الي 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

5

فیلمنامه مقدماتی

استاد داودآبادی

دوشنبه

15 الی 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

6

داستان تکمیلی

استاد کاویانی

دوشنبه

17الی 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

7

نگارش رسانه

استاد کاویانی

سه شنبه

15 الی 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

8

نویسندگی مقدماتی

استاد کاویانی

سه شنبه

17 الی 19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

9

خوشنویسی

استاد محمد قاضی

چهارشنبه

16 الی 17

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

10

شاهنامه خوانی

استاد محمد قاضی

چهارشنبه

17الی19

کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

11

كارگاه داستان نويسي

استاد كاوياني

پنج شنبه

15الي 18

يك هفته درميان،کلاس کانون ، طبقه زیرزمین

12

انجمن داستان نويسي

استاد كاوياني

پنج شنبه

15الي 18

يك هفته درميان ،کلاس کانون ، طبقه زیرزمین