خير دنيا و آخرت با دانش است و شرّ دنيا و آخرت با نادانى.                                                            طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است. خداوند جويندگان دانش را دوست دارد.                                                          فضاى هر ظرفى در اثر محتواى خود تنگ‏تر مى‏شود مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، فضاى آن بازتر مى‏گردد.                                                           زكات دانش، آموزش به كسانى كه شايسته آن‏اند و كوشش در عمل به آن است.                                                            بهترين علم آن است كه مفيد باشد.                                                            هر كس براى خدا دانش بياموزد و به آن عمل كند و به ديگران آموزش دهد، در ملكوت آسمانها به بزرگى ياد شود.                                                            و گويند: براى خدا آموخت و براى خدا عمل كرد و براى خدا آموزش داد.                                                           به راستى كه دانش، مايه حيات دل‏ها، روشن كننده ديدگان كور و نيروبخش بدن‏هاى ناتوان است.                                                                  از حقيقت ايمان اين است كه حق را بر باطل مقدم دارى، هر چند حق به ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نيز از حقيقت ايمان آن است كه گفتار تو از دانشت بيشتر نباشد.                                                                            آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.                                                                   انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود.                                                                      علم گنج بزرگی است که با خرج کردن تمام نمی شود.                                                                      علم میراث گرانبهائی است و ادب لباس فاخر و زینتی است و فکر آئینه ای است صاف.

اطلاعیه امکانات رفاهی ویژه هنرجویان

refahiبه اطلاع کلیه هنرجویان محترم کانون نویسندگان قم می رساند امکاناتی از قبیل استفاده از بلیط نیم بهاء استخر و مجتمع تفریحی رنگین کمان به شرح زیر مهیا گردیده است:

 

استخر دریا:
بهای اصلی بلیط 11000تومان
بلیط نیم بها:5500 تومان

 


استخر کوثر:
بهای اصلی بلیط: 5000 تومان
بلیط نیم بها: 2500 تومان


مجتمع رنگین کمان:
30 درصد تخفیف بهای بلیط


هنرجویان محترم می توانند جهت دریافت بلیط به امور اداری کانون مراجعه فرمایند.